IPA Innovation

En analyse af innovationstalent fra IPA Nordic

Innovationsanalysen

Med Innovationsanalysen spotter I innovationstalenterne, rekrutterer nye udviklingsmedarbejdere og sammensætter hurtigt og sikkert high-performance udviklingsteams.

Sammensæt innovative teams

Rekrutter innovative medarbejdere

Spot innovationstalenterne i Jeres virksomhed

Virksomheder, der arbejder med design og innovation på et strategisk niveau, opnår en markant konkurrencemæssig fordel, og klarer sig bedre i forhold til de virksomheder, som ikke arbejder med design og innovation på et strategisk niveau. For mange virksomheder er det derfor vigtigt, at der er et konstant fokus på innovationsprocesserne på alle niveauer.

 

Innovationsanalysen er et udviklings og dialogværktøj, som sikrer rammerne når i skal:

 

 • Rekruttere nye udviklingsorienterede medarbejdere både internt og eksternt
 • Spotte innovationstalentet
 • Sammensætte dynamiske innovations og udviklingsteams
 • Udvikle Jeres samlede innovationskapabilitet på et strategisk niveau
 • Styrke den professionelle kommunikation med både interne og eksterne kunder i alle udviklingsfaser

Innovationsanalysens baggrund og potentiale

Innovationsanalysen er udviklet som en del af et omfattende analysesystem, der anvendes til udvælgelse og udvikling af ledere indenfor de funktioner og enheder, hvis opgave det er, at sikre den enkelte virksomheds innovationsevne.

Analysesystemet er udviklet af Flemming Anders Olsen – og valideret hos blandt andet Volvo Cars og Volvo Trucks i Göteborg. Den foreliggende Innovationsanalyse er bygget op på samme grundlæggende integrale idé som anvendt i udviklingen af alle værktøjer hos IPA Nordic. I den afsluttende bedømmelse af innovationstalent kobler vi resultatet fra innovationsanalysen sammen med IPA analysen i et samlet “Innovation Capability Chart”. Vi kan dermed styrke Innovations- og udviklingsindsatsen i organisationen, gennem en vurdering af den enkelte medarbejder/leders talent OG sammensætningen af innovationsteams, hvor alle nødvendige poster er bemandede.

 

Innovationsanalysens model

Vi arbejder ud fra følgende grundlæggende og faseopdelte model for den kreative proces:

 

 • Idéskabelse og Konceptualisering
 • Samarbejde og Motivation
 • Organisering og Implementering
 • Evaluering og Planlægning

 

Formålet med IPA Innovation er at afdække alle de former for talent, der kræves for at kunne gennemføre en fuldt udfoldet kreativ innovationsproces. Disse talenter knytter sig til de fire grundlæggende faser i den kreative proces som er nævnt ovenfor. IPA Innovation identificerer følgende fire former for talent hos det enkelte individ:

 

 • Kreativt talent
 • Talent for at håndtere sociale processer
 • Drivertalent
 • Analytisk talent

 

Med IPA Innovation registrerer vi både viljen til tage ansvaret for teamets resultater i forhold til alle faser i den kreative innovationsproces, OG det personligt iboende talent for kreativitet, håndtering af relationer, drive og analyse.

 

IPA Innovation kan anvendes til både screening af talent i forhold til grupper af medarbejdere og ledere OG anvendes til sammensætning af innovative teams, hvor både talent og personlige egenskaber er repræsenteret i forhold til teamets opgaver, mål og succeskriterier.

Om IPA Nordic

IPA Nordic har gennem mere end to årtier udviklet HR værktøjer. Kunderne tæller store internationale koncerner, som Volvo Cars, Volvo AB, Stena AB samt en lang række konsulentvirksomheder, der arbejder profssionelt med rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

IPA Nordic er blevet anerkendt for sin professionelle indsats inden for udviklingen af værktøjer med stor faglig tyngde. Alle værkstøjer, inklusive den her foreliggende IPA Innovations analyse, er blevet skræddersyet til at møde det moderne erhvervslivs krav til personlighedsanalyser. Med udgangspunkt i den Nordiske tilgang til Ledelse og arbejdsliv, er IPA – Analyserne, blevet formet ud fra den Integrale tankegang, og giver det bedst tænkelige afsæt, når I skal rekruttere eller udvikle Jeres ledere og medarbejdere.

Hvem kan bruge Innovationsanalysen

Innovatinsanalysen henvender sig til alle som arbejder professionelt med:

 

 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Rekruttering
 • Ledelsesrådgivning og coaching
 • Karriererådgivning

 

Hvis du gerne vil vide mere om Innovationsanalysen, eller ønsker at høre mere om hvordan vi kan udfolde mulighederne i din organisation, så er du velkommen til at tage kontakt til os på nedenstående kontaktformular, eller ved at skrive på info@nordic-assessment.dk. Du kan også ringe direkte på tlf.: +45 2170 9508.

IPA Nordic

IPA-Analysen er udviklet af Flemming Anders Olsen/IPA-Nordic på grundlag af klassisk adfærdsteori, og med en nordisk tilgang til ledelse og arbejdsliv. Salg og markedsføring af IPA-Analysen varetages af Nordic Assessment.

Innovationsanalysen

Personlighedsanalyse for innovationstalent

UDFYLD KONTAKFORMULAREN

Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt