Succesfuld teamudvikling!

Med Team-konceptet fra Nordic Assessment, får du gennemført et skræddersyet forløb til udvikling af effektive teams.

 

Vi har sammensat en serie af værktøjer og koblet dem i en intuitiv og logisk opbygget proces, som vi kan udfolde i Jeres organisation. Jeres team bliver ført gennem udviklingsprocessen af vores konsulenter, og kan se frem til at styrke samarbejdet i det fremtidige virke.

 

Vi har sammensat værktøjerne så de giver både struktur og indhold i processerne. Vi understøtter virksomhedens mål gennem en stærk organisationskultur og et effektivt samarbejdsmiljø. Du sikrer væksten, når fællesskabet styrkes og den enkelte trives.

Et skræddersyet forløb med unikke værktøjer - så I kan arbejde med effektive Teamprocesser

Teamets grundlov – vækst gennem fælles styrke

De fleste fremragende resultater, i både erhvervslivet og inden for sportsverdenen er skabt på grundlag af menneskers evne til at komplementee hinanden. Vi har en tendens til at fokusere på den unikke enkeltpræstation, fordi det er nemmere at identificere sig med ham eller hende, der scorer det afgørende mål, men i langt de fleste tilfælde er sejren et produkt af den fælles ånd og evne til at bemande de enkelte poster med de bedst egnede mennesker. Et team er en gruppe af mennesker, hvor helheden er stærkere end summen af enkeltdelene, og hvor netop ånden – følelsen af fælles styrke – skaber den kolossale energi, vilje og indsigt, der fører til sejr.

 

Teamudvikling handler i forhold til helheden om at håndtere menneskeskabte processer og i forhold til den enkelte om at være god til noget. Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent, således at man mest effektivt når de opstillede mål.

 

I alle teams finder der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort vi skal orientere os efter.

At udvikle og støtte mennesker

Fokus på følelser, relationer og samarbejde

At skabe ideer

Fokus på visioner, forandring og fornyelse

At gennemføre opgaverne

Fokus på handling, resultater og konkrete mål

At styre og planlægge indsatserne

Fokus på viden, struktur og sikkerhed

Hos Nordic assessment anvender vi værktøjer fra, IPA Nordic som er anerkendt for sin professionelle indsats inden for udviklingen af HR Værktøjer med stor faglig tyngde. Med udgangspunkt i den nordiske tilgang til ledelse og arbejdsliv er IPA Analysen blevet formet ud fra den integrale tankegang, der giver det bedst tænkelige afsæt, når du skal udvikle og rekruttere ledere og medarbejdere.

 

IPA Nordic har gennem mere end to årtier udviklet HR værktøjer. Kunderne tæller store internationale koncerner som Volvo Cars, Volvo AB, Stena AB samt en lang række konsulentvirksomheder, der arbejder profssionelt med rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

 

Vil du høre, hvordan du kan bruge teamanalysen til at styrke Jeres teams, så kan du bestille et møde og en uforpligtende demonstration af IPA Team Analysen ved at ringe til Mads P. Østergaard på mobil +45 2170 9508

Få adgang til gennemprøvede procesforløb - så du kan etablere en effektiv teamkultur i din virksomhed.

Sådan ser et typisk forløb ud

Et typisk teamforløb består af en række værktøjer og processer, som tilsammen skaber en dyb reflektion hos deltagerne. Deltagerne bliver i forløbet både klogere på sig selv og deres egen rolle i teamet, og klogere på de fælles betingelser for teamets succes.

 

Modul 1 – Gruppen og samarbejdet

Alle deltagere udfylder “Teamets Grundlov” via spørgeskema.

Roller: Hvilke roller er nødvendige for at løse hovedopgaven i dette team

Samarbejde: Tag temperaturen på Jeres samarbejde i Gruppen / Virksomheden

 

Modul 2 – Individet og Virksomhed

Alle deltagere udfylder IPA-Analyse via spørgeskema.

Kontekst: Teamets egen oplevelse af sig selv, Teamkulturen og hovedopgaven

Individ: Fokus på den enkelte i teamet. Bliv klogere på dig selv, din egen rolle og funktion

 

Med en konsulent fra Nordic Assessment får du adgang til en samlet pakke af værktøjer, som understøtter Jeres arbejde med at etablere effektive teams.

Bliv klogere på dig selv og hinanden - så i kan skabe et effektivt samarbejdsmiljø!

Få succes i teamet!

I får professionelle konsulenter og værktøjer som måler menneskelig adfærd i arbejdslivet – så I kan udvikle succesfulde teams.

 

I er velkommen til en snak om fordelene ved at bruge hele konceptet omkring Teamets Grundlov fra IPA Nordic i Jeres organisation.

Mads Peter Østergaard
Nordic Assessment

M: +45 21 70 95 08   E-mail: mo@nordic-assessment.dk